Tidsåtgång på Värkstadens lärarledda webbkurser

Människor läser olika fort, arbetar olika fort och lär sig olika fort. Därför är det svårt att exakt ange hur mycket tid man som kursdeltagare behöver avsätta för att arbeta med respektive kurs.

Det handlar inte bara om att läsa. Man ska också tänka på hur man tänker, praktisera (göra) det man har läst och reflektera över det man har läst och gjort. Dessutom kan man behöva planera för t.ex. det praktiska görandet. Praktiken och reflektionerna kan man med fördel göra i sin vardag, t.ex. praktisera nya sätt att förhålla sig till företeelser och människor och reflektera över vilket resultat det ger.

Samtliga kurser syftar till att deltagaren ska utvecklas som människa, privat och i Värkstadsledarkursen även i sin yrkesroll. Det är genom utveckling man lär sig att leva ett bra liv med olika symtom, eller lär sig att sätta gränser för att bli mer hållbar. Ju mer tid man lägger ner på arbetat med de olika kursavsnitten desto bättre blir resultatet. Deltagare som har arbetat med kursinnehållet som planerat har lagt ner 5-10 timmar per vecka.

Som kursdeltagare har man själv ansvar för sin inlärningsprocess. Det finns ingen "kurspolis" som ser till att man göra sina uppgifter. Om man smiter från vissa kursavsnitt är det sig själv man sviker.

Gunilla Brattberg
Ansvarig kursledare

Last modified: fredag, 12 april 2013, 12:18