Kopieringsförbud

All information i Värkstadens webkurser är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden. Utskrift får endast ske för eget bruk. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.
Last modified: fredag, 12 april 2013, 12:18