Ansvarsförbindelse

När man erbjuder livsnära samtal för sköra människor leker man med elden. Det är farligt att elda. Men det är också mysigt och trevligt. Man får elda om man vidtar försiktighetsåtgärder. Det kan vara en känslomässigt krävande kurs du står inför. Som kursdeltagare kommer du kanske att forska djupare i dig själv än vad du någonsin har gjort tidigare i ditt liv. Detta kan tillfälligtvis bli jobbigt. Om det blir för jobbigt kan det vara bra att du vid behov har ett stöd på hemmaplan – i familjen, i vänkretsen eller i vården. Självklart kan du kontakta kursledaren via såväl telefon som e-post om det skulle bli krisartat. Jag/vi kan dock inte ta något medicinskt ansvar i dessa Internetkurser/rehabiliteringar. Mot bakgrund av detta måste du själv ta eget ansvar för att ta kontakt med läkare eller stödperson på hemmaplan, om du känner att du behöver extra stöd under en övergående tid.

Gunilla Brattberg
Leg.läk., specialist i anestesi och smärtlindring
Docent i Hälso- och sjukvårdsforskning
Professor em i Rehabiliteringspedagogik

Last modified: Saturday, 13 April 2013, 10:01 AM