Värkstadsinformation

VÄRKSTADEN är en värksamhet där man arbetar med värktyg för att hjälpa människor att hantera värkligheten och bli värkmästare. Många människor får i sjukvården besked att det måste lära sig att leva med sin värk och andra långvariga symtom. Nästan aldrig får de lära sig hur det ska gå till. Värkstadskonceptet är i huvudsak ett pedagogisk koncept med kognitiv beteendeinriktning och med syfte att lära människor att leva bra liv med god livskvalitet, även om de tvingas leva med symtom av olika slag. I Värkstäder tas inget medicinska ansvar. Det görs inga utredningar och behandlingar.

VÄRKSTADEN GB AB är ett företag som bl.a. driver bokförlaget VÄRKSTADEN där pedagogiska hjälpmedel som används i rehabiliteringsarbetet ges ut.

VÄRKSTADSSTIFTELSEN är en ideell allmännyttig stiftelse vars huvuduppgift är att driva Värkstadens ideella värksamhet.

Ansvarig för Värkstaden, Värkstaden GB AB och Värkstadsstiftelsen är Gunilla Brattberg, legitimerad läkare, specialist i anestesiologi och smärtlindring, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid akademiska sjukhuset i Uppsala samt professor em i rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet.

Mer information finns på www.varkstaden.se.

Last modified: lördag, 13 april 2013, 9:53