Ansvarig kursledare

Ansvarig för utveckling och drift av denna webbplats och dess innehåll är Gunilla Brattberg. GB kommer också att vara lärare på de flesta av Värkstadens webbkurser.

GB är legitimerad läkare med mer än 40 års erfarenhet av behandling och rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa och neuropsykiatrisk problematik.

GB är specialist i anestesi och smärtlindring, har steg-1-kompetens i psykoterapi, är docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och professor em i Rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet.

Värkstadens värkmästarutbildning (rehabiliteringskurser) kan i vissa fall vara omtumlande. Hos individer med traumatiska erfarenheter kan kursinnehållet medföra att deltagaren får kontakt med tidigare förträngda erfarenheter vilket kan medföra att de blir sämre innan de blir bättre.

GB ansvarar för innehållet i kurserna och dess genomförande. GB tar dock inget medicinskt ansvar för enskilda kursdeltagare. Även om kursdeltagaren kan ta personlig kontakt med GB om problem uppstår är det kursdeltagarens ansvar att kontakta sin läkare vid försämring eller behov av mer hjälp än den som kan ges på distans.

Gunilla Brattberg
Leg.läk, specialist i anestesi och smärtlindring
Docent i Hälso- och sjukvårdsforskning
Professor em i Rehabiliteringspedagogik

Last modified: lördag, 13 april 2013, 9:55