Trivselregler

Till Värkstadens kurser söker sig olika människor med olika bakgrund och olika hälsotillstånd. En del står på gränsen till utmattningsdepression, andra går kursen i förebyggande syfte. Den som redan är stressad och pressad är ofta lättsårad och lättkränkt. För att ”samtalet” över Internet ska bli det uppbyggande samtal som det är tänkt att vara behöver alla respektera kursens trivselregler:

  • Av hänsyn till varandra ”talar” vi med varandra inte om varandra.
  • Av hänsyn till varandra visar vi respekt för varandras tankar och känslor.
  • Av hänsyn till varandra ”lyssnar” vi på varandra utan att värdera varandras inlägg som bra eller dåliga. Man kan lära sig något på allas inlägg.
  • Av hänsyn till varandra talar vi inte om hur andra ska tänka, handla och göra utan i stället om hur vi själva tänker, handlar och gör.
  • Av hänsyn till varandra undviker vi att generalisera. Vi talar i jag-budskap, jag tycker…, jag tänker… osv.
  • Av hänsyn till varandra undviker vi att ge varandra oombedda råd och kommentarer.
  • Av hänsyn till varandra intar vi en hållning av ödmjukhet inför varandras olika problem hur de än ter sig.
  • Av hänsyn till varandra har vi tystnadslöfte. Allt som ”sägs” under kursen stannar mellan kursdeltagarna och kursledaren/kursledarna.

Gunilla Brattberg
Ansvarig kursgivare


Last modified: fredag, 12 april 2013, 12:18