Manual till människanManual till människan. Om utbildning i Livets Universitet

är titeln på en bok utkommen augusti 2016.

ISBN 978-91-982184-4-2
Antal sidor: 524
Pris: 430 :- inkl. moms, exkl. porto i Värkstadsbokhandeln
(www.varkstaden.se/bokhandel), vid 10 ex. eller fler 400:-

Finns även på Adlibris och Bokus.

Baksidestext

Under mer än 40 år har jag behandlat och rehabiliterat trasiga människor. Mång­a gånger har det handlat om att hjälpa dem att leva. Jag har arbetat med enskilda möten, små och stora grupper. I fjorton år ledde jag existenti­ella livsnära samtal i Värkstadsgrupp­er på upp till 50 personer. Värkstaden var en ideell verksamhet där vi arbetade med värktyg för att lära människor bemästra värkligheten och bli värkmästare. Till Värkstaden kom männ­iskor med långvarig värk och annan ohäls­a. Ofta värkte hela livet. De kom när de i sjukvården fått beskedet: Du får lära dig att leva med dina symtom. Aldrig hade de fått lära sig hur det skulle gå till. I Värkstad­en fick de hjälp att leva bra liv med kvarstående symtom. Många uttryckte att det var som att gå i livets universitet, där de fått en utbildning i att vara människa.

I denna bok redovisar jag hur processen från ett liv i kris och kaos till att bli värk­mäst­are går till. Fakta om mänskliga företeelser och processer varvas med citat från männ­iskor som bytt åsikter mot insikter och fått hjälp att bryta onda cirklar på vägen mot hälso­sammare liv.

Boken kan fungera som en bruksanvisning – en manual – för den som vill lära sig mer om hur man kan hantera olika jobbiga situationer i livet. Anhöriga, vänner och arbets­kamrater till lidande människor kan sannolikt få tips om hur de ska förhålla sig till sina nära och kära. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysio­terapeuter och andra som arbet­ar inom sjukvården kan troligen få idéer om hur deras arbetssätt kan förändras med fler nöjda patienter som resultat. Människor som lever sunda och bra liv och behöver hjälp att förstå sig på sin omgivning eller bara vill lära sig mer om mänskliga processer har förhoppningsvis också utbyte av att läsa boken. Boken kan med fördel läsas från pärm till pärm, men det går också att som i en bruksanvisning uppsöka det avsnitt som handlar om den aktuella situation man befinner sig i. Boken kan upplevas väl omfattande men det finns inget quick fix för människor som har gått sönder.

Förord av Bodil Jönsson

En diger bok på 524 sidor kan få vem som helst att tveka inför att ens öppna den. Gunilla Brattberg har tidigare gett ut många böcker, men detta är tveklöst hennes storverk, hennes opus magnum. Mycket i ”Manual till människan” bygger på sådana manuskript som Gunilla tidigare publicerat. Här har hon här lyckats göra en helhet av de tidigare och dessutom åstadkommit något som är större än summan av de enskilda delarna.

Det är stort nog av en författare att klara detta, men hur går det då för läsaren? Jo tack, det går riktigt bra. Och det av två helt olika skäl. Det ena handlar om att Gunilla väljer att illustrera det hon vill säga inte bara med vassa teckningar utan också med autentiska citat. Dessa är många, ibland också långa, och de är alla hämtade från utsatta människor som Gunilla varit mentor och lärare för i det hon benämner ”livets universitet”.

Människor som varit med om att deras liv kantrat, människor som hamnat i undantagstillstånd, får inte sällan en större klarsyn och en naknare formuleringskonst än andra. Citaten gör att man som läsare både känner nerven och inte kan låta bli att ta till sig tydligheten trots att man själv i stunden kanske inte befinner sig i något utsatt läge. Boken har garanterat mycket att säga dem som gått in i den så kallade väggen eller dras med långvarig värk och smärta. Den kan också fungera som igenkännare och vägvisare för närstående och för alla dem som i sina olika professioner möter människor som tappat fotfästet. Och den har något att tillföra även den som närmar sig boken utan att vare sig själv vara särskilt utsatt eller höra till gruppen närstående eller professionen. Detta av den enkla anledningen att vi alla är människor och som sådana upplever dessa många utmaningar och möten som tillsammans är det som utgör livet.

Det andra skälet till att boken är både läsbar och läsvärd är dess genomarbetade strukturer. På samtliga nivåer: meta-, mega-, mellan- och lågnivå. Gunilla ser till att man aldrig tappar taget. Det vore annars bara alltför lätt eftersom tanken fladdrar iväg utifrån de egna associationer, minnen och känslor som texten väcker.

Hade man bara fått alla dessa strukturer på alla dessa olika nivåer, hade man möjligen kunnat greppa att de är spikklara. Men samtidigt är de så snustorra att de flesta läsare skulle haft svårt att känna igen sig i att det är dessa sammanhang som bygger upp den levda vardagen. Hade man å andra sidan bara fått citaten, hade det visserligen blivit en synnerligen levande bok men den hade ändå knappast gått att läsa – man hade bågnat inför alla bekännelser, djupgående kränkningar, barndomstrauman och familje- och arbetsplatskonflikter som inflätade i varandra och inte sällan kombinerade med ren otur har gjort livet på gränsen till omöjligt att leva för de berörda.

Det är alltså just kombinationen som är på gränsen till oslagbar. Men den kräver sitt utrymme – det går inte att kondensera ner Gunillas budskap och sammanfatta det på en sida. Om jag ändå avslutningsvis skulle välja ut ett som för mig lyser starkare än alla andra blir det: ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni också göra mot er själv”. Som travestering av Bergspredikans ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni också göra mot dem” verkar formuleringen i förstone både egotrippad, egoistisk och egocentrisk. Men är det verkligen så? Du vill ju att andra ska se dig – då ska du förstås också se dem. Men vad händer om du missar att också se dig själv? Du vill att andra ska ta hänsyn till dig – då ska du förstås också ta hänsyn till dem. Men vad händer om du missar att också ta hänsyn till dig själv?

Det är tankar av den typen som Gunillas bok väcker. Och de kan behöva sina 524 sidor för att slå rot så att de kan klara sig i konkurrensen med alla dina redan etablerade tankemönster, medvetna och omedvetna.

Dalby i juni 2016
Bodil Jönsson
Professor emerita, Lunds Universitet

Last modified: Wednesday, 24 August 2016, 9:42 AM