Teknikinformation

Redigera profil

När du har loggat in första gången bör du först redigera din användarprofil. Den information som du ger här har alla som har loggat in sig i kursen tillgång till. Informationen kommer att synas på flera ställen i programmet. Du kan nå din profil när du vill genom att klicka på ditt namn, t.ex. uppe i högra hörnet på följande bild eller på andra ställen när ditt namn dyker upp.

 

Redigera profil

 

När du klickar på ditt namn får du upp följande sida.

 

Redigera profil

 

I föregående bild klickar du på fliken Redigera profil. Då får du upp nedanstående sida. Om den inte ser ut så här så klicka på ”Show advanced” i övre högra hörnet.

 

Redigera profil

 

På denna sida kan du göra en del praktiska inställningar. På en rad (A) kan du tillåta andra att se din e-postadress. Om du inte vill det så klicka på pilen vid radens slut och välj det alternativ som passar dig.

På varje kurs finns ett antal samtalsforum. Det finns möjlighet att få ett meddelande varje gång det görs ett inlägg i samtalsforumet. För att inte bli överöst med e-postmeddelande föreslår jag att du skriver ”Ingen sammanfattning” respektive ”Nej, jag vill inte bli …” vid B-pilarna i bilden.

Vid C kan du göra en viktig inställning. Om du väljer ”Ja, markera nya inlägg åt mig” så kommer du lättare att kunna hålla reda på vilka inlägg du har läst och vilka som du ännu inte har läst.

Längre ner på denna sida visas följande bild. Här ska du i textrutan skriva en kort beskrivning av dig själv. Tänk på att alla kan läsa det du skriver.

 

Redigera profil

 

Under textrutan laddar du upp en bild på dig själv. Förhoppningsvis har du en digitalbild i jpg-format din dator. Då anger du sökvägen till den på din hårddisk genom att klicka på ”Bläddra”. Om du inte klarar detta kan du skicka en bild som bilaga till ett e-postmeddelande till mig (gunilla.brattberg@varkstaden.se) så kan jag hjälpa dig att ladda upp bilden.

Det har visat sig oerhört värdefullt att se den man ”talar med” i olika samtalsforum så detta är obligatoriskt. Klicka på ”Uppdatera profil” när du har all information ifylld.