Teknikinformation

Introduktion

Teknikinformation till deltagare på Värkstadens webbkurser 

Moodle är ett ”open source” program som har utvecklas av australiensaren Martin Dougiamas. ”Open source” betyder att programmet finns fritt tillgängligt hos www.moodle.com och det används som lärmiljö/kommunikationsplattform av utbildningsanordnare över hela världen.


Moodle
är en virtuell lärmiljö. Du kan betrakta moodle som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare, eller mellan dig och dina kursdeltagare. Moodle kan användas som ett virtuellt klassrum för distansutbildning. För att studera med hjälp av Moodle behöver du tillgång till en persondator och en Internetuppkoppling.