Smärtskola

Help with Search courses

Smärtskola

Smärtskolan innehåller tio lektioner och är till för dig som lever med värk och smärta, men också för dig som arbetar med behandling och rehabilitering av patienter med värk- och smärtproblematik.