Help with Search courses

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är en veten­skap som beskriver deformation av kroppar. Man lär sig att beräkna hållfasthet hos material och konstruktioner, och man studerar spänningstillstånd, belastningsslag, härdighet, korrosion och smörjmedel. Målet är en säker konstruktion.

Mänskliga sektorn är den sektor där människor arbetar med människor, t.ex. vård, skola och omsorg. Där arbetar man bl.a. med att reparera trasiga människor, men man har ingen utbildning i hur man själv ska bli långsiktigt hållbar.


Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn är en kurs i basal självkännedom för alla som vill senarelägga sitt bäst-före-datum genom att bygga in stabilitet, motståndskraft och hållbarhet i sin personlighet innan brandlarmet går. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar yrkesmässigt med människor och önskar arbeta med dig själv för att bli långsiktigt hållbar och undvika att hamna i energislukande processer med risk för att utveckla ett utmattnings­syndrom. Mindfulness ingår som en strimma under hela kursen.