Help with Search courses


Värkstadsledarkursen är en 4 veckors distanskurs via Internet för den som är intresserad av Värkstadskonceptet, dvs. hur man kan arbeta konstruktivt med långtidssjukskrivna människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa i grupp, utan att det blir gnällställen där man tävlar om vem som mår sämst och har finast hjälpmedel.