Help with Search courses

Acceptanskurs

Acceptanskursen handlar om att acceptera. Steget från behandling till rehabilitering går via acceptans. Det är först när du har accepterat din sjukdom eller dina symtom som rehabiliteringen kan börja på allvar. Den som har accepterat sin situation lever med sina symtom inte mot dem.

I den här kursen får du hjälp att acceptera den situation du, med eller mot din vilja, har hamnat i. Du kommer bl.a. att lära dig att använda en självhjälpsteknik som bygger på kognitiv terapi, akupressur och ögonrörelser. Metoden kallas Emotionellt Frigörande Teknik (EFT). Metoden är användbar som ett verktyg i ett långsiktigt hälsoarbete, men den går också att använda som en vid-behovs-metod när man t.ex. står inför prövningar eller har utsatts för kränkningar. Kursen är på fyra veckor. Du får tillgång till hela kursmaterialet från början och handledning under fyra veckor.

Vändkurs

Vändkursen är till för att du ska kunna bryta en nedåtgående destruktiv spiral för att i stället göra konstruktiva val mot bättre hälsa. Processen är att jämföra med att vända en atlantångare. Det behövs en hel del jobb för att ändra kurs och det tar tid innan den går på en ny stabil kurs. I denna kurs ägnar du dig åt själva vändningen.

Kursen är på tolv veckor. Under kursen kommer du att, med ledning av det du lär dig, skapa en konkret plan för hur du ska kunna förbättra din hälsa. Du kommer att få enskilda uppgifter efter varje kursavsnitt, och du kommer att kunna "samtala" med övriga kursdeltagare i ett samtalsforum.

Renoveringskurs

Renoveringskursen är en fortsättning på vändkursen. Den handlar om det efterarbete som behövs för att "atlantångaren" (du) ska gå på rak kurs i fortsättningen utan att falla tillbaka på den gamla vanliga rutten som ledde till ohälsa.

Kursen är på 12 veckor. Under kursen ska du arbeta med den förändringsplan som du gjorde under Vändkursen. Du kommer också att få påfyllning varje vecka med ett nytt ämne. Du ser först på en film där några värkmästare samtalar om ämnet. Därefter "samtalar" du med dina kurskamrater i ett samtalsforum kring frågor som filmen väcker.