Help with Search courses

Värkstadssamtal

Här finns två typer av Värkstadssamtal:

1. Autentiska redigerade värkstadssamtal med upp till 50 deltagare. 
2. Samtal med värkmästare, personer som har lärt sig att bemästra värken.

Totalt 27 filmer omfattande 17 timmar och 22 minuter.
För mer information www.varkstaden.se/filmer.php.