Help with Search courses


Hälsoundersökningen mäter bl.a. ångest, depression, hälsorelaterad livskvalitet, stress och utmattning, acceptans, copingstrategier, självtillit och medveten närvaro i nuet.

Varje kurs börjar och slutar med att du fyller i ett antal frågeformulär som tillsammans utgör hälsoundersökningen. På det sättet går det att mäta om kursen har haft den avsedda effekten. Om du skulle vara intresserad av endast denna Hälsoundersökning så kostar den 100 kronor. Kontakta i så fall Gunilla Brattberg, info@varkstaden.se.