Gunilla Brattberg
Gunilla Brattberg
Leg.läk, professor em i Rehabiliteringspedagogik

Värkstadens rehabilitering är enligt deltagarna en utbildning i att vara människa. Man upplever sig gå i Livets Universitet.

Du kan själv skaffa dig användarkonto och lösenord för att logga in på denna sida, men för att få tillgång till betalkurserna måste du ha anmält dig, blivit antagen och betalat kursavgift. När det är klart får du tillgång till respektive kurs.

Smärtskola, Värkstad, Sömnskola och Sorgskola är gratis för självstudier. Där kommer du in när du har skapat ett användarkonto. De går att påbörja när som helst. Övriga kurser startas efter önskemål.

Rehabiliteringskurser för personer med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa.
Ledar/lärarkurser
för personer som arbetar med långtidssjukskrivna människor.
Hållfasthetskurs för människor som vill arbeta för att själva bli långsiktigt hållbara.

Available courses

Acceptanskurs

Acceptanskursen handlar om att acceptera. Steget från behandling till rehabilitering går via acceptans. Det är först när du har accepterat din sjukdom eller dina symtom som rehabiliteringen kan börja på allvar. Den som har accepterat sin situation lever med sina symtom inte mot dem.

I den här kursen får du hjälp att acceptera den situation du, med eller mot din vilja, har hamnat i. Du kommer bl.a. att lära dig att använda en självhjälpsteknik som bygger på kognitiv terapi, akupressur och ögonrörelser. Metoden kallas Emotionellt Frigörande Teknik (EFT). Metoden är användbar som ett verktyg i ett långsiktigt hälsoarbete, men den går också att använda som en vid-behovs-metod när man t.ex. står inför prövningar eller har utsatts för kränkningar. Kursen är på fyra veckor. Du får tillgång till hela kursmaterialet från början och handledning under fyra veckor.

Vändkurs

Vändkursen är till för att du ska kunna bryta en nedåtgående destruktiv spiral för att i stället göra konstruktiva val mot bättre hälsa. Processen är att jämföra med att vända en atlantångare. Det behövs en hel del jobb för att ändra kurs och det tar tid innan den går på en ny stabil kurs. I denna kurs ägnar du dig åt själva vändningen.

Kursen är på tolv veckor. Under kursen kommer du att, med ledning av det du lär dig, skapa en konkret plan för hur du ska kunna förbättra din hälsa. Du kommer att få enskilda uppgifter efter varje kursavsnitt, och du kommer att kunna "samtala" med övriga kursdeltagare i ett samtalsforum.

Renoveringskurs

Renoveringskursen är en fortsättning på vändkursen. Den handlar om det efterarbete som behövs för att "atlantångaren" (du) ska gå på rak kurs i fortsättningen utan att falla tillbaka på den gamla vanliga rutten som ledde till ohälsa.

Kursen är på 12 veckor. Under kursen ska du arbeta med den förändringsplan som du gjorde under Vändkursen. Du kommer också att få påfyllning varje vecka med ett nytt ämne. Du ser först på en film där några värkmästare samtalar om ämnet. Därefter "samtalar" du med dina kurskamrater i ett samtalsforum kring frågor som filmen väcker.


Hälsoundersökningen mäter bl.a. ångest, depression, hälsorelaterad livskvalitet, stress och utmattning, acceptans, copingstrategier, självtillit och medveten närvaro i nuet.

Varje kurs börjar och slutar med att du fyller i ett antal frågeformulär som tillsammans utgör hälsoundersökningen. På det sättet går det att mäta om kursen har haft den avsedda effekten. Om du skulle vara intresserad av endast denna Hälsoundersökning så kostar den 100 kronor. Kontakta i så fall Gunilla Brattberg, info@varkstaden.se.

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är en veten­skap som beskriver deformation av kroppar. Man lär sig att beräkna hållfasthet hos material och konstruktioner, och man studerar spänningstillstånd, belastningsslag, härdighet, korrosion och smörjmedel. Målet är en säker konstruktion.

Mänskliga sektorn är den sektor där människor arbetar med människor, t.ex. vård, skola och omsorg. Där arbetar man bl.a. med att reparera trasiga människor, men man har ingen utbildning i hur man själv ska bli långsiktigt hållbar.


Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn är en kurs i basal självkännedom för alla som vill senarelägga sitt bäst-före-datum genom att bygga in stabilitet, motståndskraft och hållbarhet i sin personlighet innan brandlarmet går. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar yrkesmässigt med människor och önskar arbeta med dig själv för att bli långsiktigt hållbar och undvika att hamna i energislukande processer med risk för att utveckla ett utmattnings­syndrom. Mindfulness ingår som en strimma under hela kursen.


Värkstadsledarkursen är en 4 veckors distanskurs via Internet för den som är intresserad av Värkstadskonceptet, dvs. hur man kan arbeta konstruktivt med långtidssjukskrivna människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa i grupp, utan att det blir gnällställen där man tävlar om vem som mår sämst och har finast hjälpmedel.

Värkstadssamtal

Här finns två typer av Värkstadssamtal:

1. Autentiska redigerade värkstadssamtal med upp till 50 deltagare. 
2. Samtal med värkmästare, personer som har lärt sig att bemästra värken.

Totalt 27 filmer omfattande 17 timmar och 22 minuter.
För mer information www.varkstaden.se/filmer.php.

Smärtskola

Smärtskolan innehåller tio lektioner och är till för dig som lever med värk och smärta, men också för dig som arbetar med behandling och rehabilitering av patienter med värk- och smärtproblematik.

Värkstad

Värkstaden innehåller också tio lektioner och är till för dig som har fått beskedet: "Det finns inget mer att göra, du får lära dig att leva med värklen och smärtan." I Värkstaden är inte smärtan utan livet med värk och smärta i fokus.

Sömnskola

Sömnskolan är en grundutbildning med tio lektioner i sömnkunskap. Nycklarna till bättre sömn finns i balansen mellan aktivitet och vila, vakenhet och sömn, fysiologi och psykologi, förändring och acceptans. Lär dig mer om denna balans.

Sorgskola

Sorgskolan är en utbildning med tio lektioner om olika aspekter på sorg. Sorg följer på förluster av olika slag. Sorg som inte sörjs leder ofta till bitterhet. Den som har kunskap om sorg och sorgeprocesser har lättare att tolerera sorgereaktionerna.


Webbplatsnyheter

(No announcements have been posted yet.)