Normal text |Stor text

Värkstadsledarkurs

Värkstadsledarkursen är till för människor som avser att arbeta med andra som har värk och smärta, dvs. läkare och vårdfolk av olika kategorier samt värkmästare som har kommit så långt med sig själva att de klarar av att arbeta med andra med liknande problem.

Det är en konst att föra fram ett budskap på så sätt att det landar som en aha-upplevelse. Mycket av den kunskapsinformation som förmedlas i sjukvården uppfattas som hurtiga budskap från en som inte har en aning om hur det är att leva med ständig värk och smärta. I Värkstaden lyckas vi ofta skapa aha-upplevelser. I Värkstadsledarkursen lär jag ut hur vi gör.

Kursbeskrivning

Värkstadsledarkursen är en light-version av den 10-poängskurs i Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp som jag givit över Internet via Certec, Lunds Universitet under många år. Kursen är på en månad och är ämnad för personer som vill ta del av hur vi i Värkstaden har arbetat med gruppsamtal med kognitiv beteendeinriktning för långtidssjukskrivna personer med långvarig smärtproblematik och utmattningssyndrom. Du kommer att ha daglig tillgång till kurslärare/ledare, och du kommer att kunna kommunicera med dina kurskamrater via ett samtalsforum på Internet.

Kurstillfällen

Enligt önskemål
Ladda hem aktuell kurskatalog Kurskatalog

Kursledare/lärare

Gunilla Brattberg m.fl.

Kostnad

4.000:- + moms (5.000:-) inklusive DVD-skivan (som kostar 500:- inkl. porto).

Faktura och information skickas cirka en månad före kursstart. Anmälan är bindande. För deltagare som hoppar av mindre än en vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften, och för deltagare som hoppar av 1-2 veckor före kursstart debiteras en administrativ avgift av 500:- + moms. Kursen ska vara betald innan den påbörjas.

Kurskrav

Dator med Internetuppkoppling, Datorprogrammet Adobe Reader
DVD-spelare i datorn. DVD-skivan går inte att spela i en TV.
Fungerande e-postprogram. Digitalt foto av dig själv (endast ansiktet).

Kursbok/DVD

Brattberg G. Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp (kurspris 200:- inkl. porto). Dessutom rekommenderas boken Brattberg G. Väckarklockor (kurspris 340:- inkl. porto)

Anmälan

anmälningsblankett när som helst.

I avvaktan på antagningsbesked

Besök kurshemsidan och skapa ett användarkonto och ett lösenord samt läs de texter som står i vänsterspalten. När du har antagits och betalat avgiften kommer du att få tillgång till kursen.

Ytterligare information

VÄRKSTADEN Gunilla Brattberg AB, Bergsgatan12, 112 23 Stockholm, tel 08-336789 eller e-post: info@varkstaden.se

Kursen bedrivs i samarbete med
Sensus studieförbund