Normal text |Stor text

Värkstadens kurs i Rehabiliteringspedagogik

Målgrupp

Kursen i Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av behandling och/eller rehabilitering av människor med långvarig värk och smärta, olika utbränningsdiagnoser eller andra långvariga sjukdomstillstånd och som är intresserad av hur man i gruppform kan hjälpa människor att lämna onda cirklar för att växa vidare som människor. Kursen hjälper dig att utvecklas både som människa och som lärare och ledare.

Kursgivare Undervisningsform

Kurstid

Värkstaden GB AB (Kursen har tidigare givits som fri kurs vid Lunds Universitet, 15 högskolepoäng)
Internetbaserad, distanskurs. 17 veckor

Syfte

Kursen leder deltagaren genom en personlig och professionell utvecklingsprocess som syftar till ökad kunskap, självkännedom och självtillit så att han/hon kan möta långtidssjukskrivna människor i konstruktiva hälsofrämjande gruppsamtal.

Grundsynen utgår från att rehabilitering för att vara verksam måste ske utifrån den berörda individens perspektiv och inrikta sig på personens möjligheter – i stället för tillkortakommanden. En väg till att bli en bättre behandlare/lärare/ledare är att öka sin självkännedom. Under kursen får deltagaren möjligheter att arbeta med sig själv som människa, lärare och ledare. 

Kursinnehåll

Rehabiliteringspedagogik (ca 8 veckor)
Smärtskola, värkstad, Sömnskola (ca 2 veckor)
SmärtVärkstadens Värkstad (ca 2 veckor)
Rehabilitering enligt Värkstadskonceptet (ca 2 veckor)
Projektarbete/Grupparbete (ca 4 veckor) 

Kurslitteratur

Kursmaterial finns på nätet i form av:
1. Internetbaserade föreläsningar (texter och filmer)
2. Smärtskola, Värkstad och Sömnskola.  
Kursbok: Brattberg G. Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp. Kurspris 200 kronor + porto.

Rekommenderad fördjupningslitteratur:
Brattberg G. Pedagogik för rehabilitering.
Brattberg G. Väckarklockor.
Brattberg G. Att acceptera det oacceptabla.
Brattberg G. Att hantera det ohanterbara.
Brattberg G. Ömma tår.

Böcker (beställes enklast och billigast via Värkstadsbokhandeln).

Prestationsbedömning

Kursintyg ges till godkända elever. Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom de individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Dessutom läggs vikt vid att den studerande aktivt deltar i utbildningsrelaterade gruppdiskussioner på nätet.

Kursstart

Anpassas till sökande.

Kurskostnad

5000:- + moms

Anmälan

Anmälningsblankett

Information

För mer information kontakta: 
kursledare Gunilla Brattberg, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel o. fax 08-336789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se