Normal text |Stor text

Gunilla Brattberg
Gunilla Brattberg

 Foto: Martin Nauclér

Välkommen till Värkstaden!

Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av Värkstadsstiftelsen i samarbete med Värkstaden GB AB, ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. Värkstaden GB AB driver bokförlaget Värkstaden. Värkstadens verksamhet är ett komplement till sjukvården. Värkstaden tar inget ansvar för utredning och behandling eller andra sjukvårdande åtgärder. Det skrivs inga intyg eller regelrätta journaler. Det finns således både kommerciell och ideell verksamhet inriktad på psyko-socialt, pedagogiskt och terapeutiskt arbete. I Värkstaden finns även kunskaper om hur man skapar och bedriver rehabiliterande verksamhet över Internet.

Värkstadsbokhandeln

Ny bok: Manual till människan, 524 sidor!
430 kronor + porto.
Beställ i Värkstadsbokhandeln

"Du är verkligen en mästare på att sätta ord
på svåra livsfrågor."
Mary

 

Värkstadens nyhetsbrev

E-postadress:

Tipsa en vän om Värkstaden

SocialTwist Tell-a-Friend

Värkstadens webbklinik

Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: Acceptanskurs, Vändkurs och Renoveringskurs. Utbildningen är för långtidssjukskrivna människor med t.ex. smärtproblem och/eller stressrelaterad ohälsa. Läs mer...

Hållfasthetslära för människor i riskzonen för utmattningssyndrom. Läs mer...

Värkstadledarkurs för personer som ska leda grupper med långtidssjukskrivna. Läs mer...

Rehabiliteringspedagogik för personer som arbetar inom rehabiliteringsområdet. Läs mer...
Ladda hem kurskatalog i pdf-format Kurskatalog

Värkstadens klinikwebb

Värkstadens klinikwebb erbjuder kliniska verksamheter och andra intresserade konsulthjälp

  • att bygga hemsidor med hög tillgänglighet
  • att digitalisera frågeformulär inklusive resultatbearbetning
  • att installera utbildningsplattformen Moodle och bygga kurser i densamma
  • att hjälpa till med utvärdering av kliniska behandlingsformer och rehabilitering.

Läs mer ...

Värkstadens datorklinik

För dig som behöver mer datorkunskaper finns nu en datorklinik som en filial till Värkstaden. Du hittar den på www.datorkliniken.se.

Värkstadsstiftelsen

Projektbidrag om max 20.000:- utdelas årligen.
Så söker du medel ur Värkstadsstiftelsen.   

Läs mer om Värkstadsstiftelsen ...

Värkstadsbloggen

Värkstadsbloggen Värkstadsbloggen